VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONSULTACIJOS

Norėdami gerai atlikti viešąjį pirkimą turite išmanyti teisinį reglamentavimą ir turėti praktinių įgūdžių. Ne bėda, jei kol kas tam neturite reikalingų teorinių ar praktinių žinių. Mes galime ateiti Jums į pagalbą ir išspręsti Jūsų situaciją.

Mūsų viešųjų pirkimų specialistai – šios srities ekspertai, Jus ne tik pakonsultuos konkrečioje situacijoje, bet patardami padės stiprius pagrindus teisingai Jūsų būsimų pirkimų praktikai.

Mes teikiame Kompleksines viešųjų pirkimų administravimo paslaugas, apimančias visas viešųjų pirkimų sritis
 • Viešojo pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų  rengimas, pirkimo dokumentų projektų auditavimas;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos viešojo pirkimo procedūrų vykdymo klausimais, dalyvavimas viešojo pirkimo komisijos veikloje eksperto ar nario teisėmis;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų dokumentavimo klausimais, dokumentų rengimas;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, pasiūlymų vertinimas, tikslinimas, išvadų rengimas;
 • Būtinosios viešųjų pirkimų dokumentacijos (supaprastintų pirkimų taisyklių, pirkimų organizavimo taisyklių, komisijos darbo reglamentų, įvairių procedūrinių dokumentų formų) parengimas;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos Lietuvos viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais;
 • Pagalba bendraujant su tiekėjais, atsakymų į pretenzijas ir prašymus rengimas, perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais;
 • Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) esančio perkančiosios organizacijos profilio tvarkymas, elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas;
 • Individualūs mokymai dirbti su CVP IS.
 • Galmybių dalyvauti pirkime įvertinimas ir strategijos pasirinkimas;
 • Pasiūlymo pirkimui parengimas ir pateikimas;
 • Susirašinėjimas su perkančiąja organizacija: prašymų paaiškinti sąlygas pateikimas, pretenzijų ir pan. dokumentų rengimas, gautų atsakymų analizė ir įvertinimas;
 • Tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms įvertinimas;
 • Konsultacijos viešųjų pirkimų reglamentavimo klausimais;
 • Bendri ir individualūs viešųjų pirkimų seminarai.

SUSIDŪRĖTE SU SUDĖTINGA SITUACIJA VIEŠAJAME PIRKIME?

Viešųjų pirkimų konsultacijos

Viešųjų pirkimų konsultacijos