APIE MUS
Esame viešųjų pirkimų ekspertų komanda, turinti ilgametės aktyvios viešųjų pirkimų vykdymo patirties. Mūsų teisininkai viešųjų pirkimų klausimais konsultuoja perkančiąsias organizacijas nuo 2008 metų.
Praktika viešųjų pirkimų srityje sukaupta dirbant ES paramą administruojančiose įstaigose (NMA, LVPA, CPVA), atstovaujant įstaigas reguliarių Europos Komisijos, Europos Audito rūmų, Valstybės kontrolės, Viešųjų pirkimų tarnybos auditų/ patikrinimų metu, taip pat dirbant konsultacinėse bendrovėse.
Viešųjų pirkimų konsultacinės veiklos sritys- viešųjų pirkimų vykdymo probleminių situacijų analizė ir sprendimas, pirkimų proceso organizavimas ir priežiūra, viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolė, viešųjų pirkimų auditas.

Apie mus

Apie mus