VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMAI

Vykdant viešuosius pirkimus bei juose dalyvaujant sėkmė pirmiausia lydi tuos, kurie turi pakankamas žinias apie šio proceso organizavimą bei turi praktinės patirties. Vien tinkamų viešųjų pirkimų dokumentų formų turėjimas neužtikrina gero rezultato, nes iškilus nestandartinei situacijai ramybės neduoda klausimas „kaip pasielgti būtų teisingiausia?

Mūsų viešųjų pirkimų mokymai išsiskiria iš kitų.

Mokymų metu neapsiribojama tik viešųjų pirkimų naujovių pristatymu bei viešojo pirkimo dokumentų parengimo įgūdžių bei procedūrinių taisyklių akcentais. Organizuojamų  mokymų metu siekiant vystyti mokymų dalyvių teisinį – analitinį mąstymą, leidžiantį sklandžiai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, pateikiamos įvairios galimos situacijos ir nagrinėjami jų sprendimo variantai. Neatsiejama seminarų dalis – Lietuvos, ES teismų bei Viešųjų pirkimų tarnybos formuojamos praktikos viešųjų pirkimų srityje pristatymas kiekvienoje iš nagrinėjamų temų (nagrinėjami teismų sprendimai, Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvados ir ataskaitos, išaiškinimai).

Gaunami mūsų seminarų dalyvių teigiami atsiliepimai tik patvirtina, kad mūsų organizuojamų mokymų metu įgytos žinios bus naudingos ir praktiškos, leis optimizuoti viešųjų pirkimų procesus, pirkimus vykdyti laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų, racionaliai naudoti biudžeto lėšas bei įsisavinti ES paramos finansavimą. Klientų pasitikėjimas mumis – mūsų darbo variklis.

Visiems mūsų mokymų dalyviams išduodame mokymų sertifikatus.

ARTIMIAUSI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMAI

MOKYMŲ LEKTORIAI

Giedrius RuseckasViešųjų pirkimų ekspertas, teisininkas, viešųjų pirkimų klausimais konsultuojantis perkančiasias organizacijas nuo 2008 metų ir turintis intensyvią patirtį dalyvaujant ir organizuojant viešuosius pirkimus, vertinant ES paramą pretenduojančių gauti perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentus, tiriant pažeidimus viešųjų pirkimų srityje bei atliekant viešųjų pirkimų auditą.

Praktiką viešųjų pirkimų srityje sukaupė dirbdamas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), konsultacinėse bendrovėse, vadovaudamas Nacionalinės mokėjimo agentūros Viešųjų pirkimų skyriui, atstovaudamas įstaigai reguliarių Europos Komisijos, Europos Audito rūmų, Valstybės kontrolės, Viešųjų pirkimų tarnybos auditų/ patikrinimų metu, užsiimdamas individualia konsultacine veikla.

Šiuo metu Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA) užima viešosios ir privačios partnerystės eksperto pareigas.

Teisinės praktikos sritys- viešųjų pirkimų vykdymo probleminių situacijų analizė ir sprendimas, pirkimų proceso organizavimas ir priežiūra, viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolės mechanizmai.

Vedame atvirus ir individualius viešųjų pirkimų mokymus šiomis temomis:
 • Viešųjų pirkimų naujovės bei perspektyvos;
 • Pasirengimas viešojo pirkimo vykdymui;
 • Viešojo pirkimo sąlygų rengimas: dažniausios problemos ir klaidos;
 • Viešojo pirkimo vykdymas ir teisėta tiekėjų atranka: dažniausios problemos ir klaidos;
 • Viešųjų pirkimų sutartys, keitimo galimybės, ribojimai ir tvarka;
 • Mažos vertės pirkimai – kaip juos galima vykdyti paprasčiau?;
 • Pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją;
 • Elektroniniai viešieji pirkimai;
 • Pretenzijos ir ginčai;
 • Draudžiami susitarimai viešuosiuose pirkimuose;
 • „Žalieji“ viešieji pirkimai;
 • Viešųjų pirkimų priežiūra ir atsakomybė.

Viešųjų pirkimų mokymai

Viešųjų pirkimų mokymai